วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมการทดลองในวันแรกของการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย 
โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระเทศไทย"
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑


คณะวิทยากรและกลุ่มครูใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น